Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy:

  • udzielanie porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych
  • sporządzanie regulaminów i uchwał wspólnoty mieszkaniowej oraz uchwał zarządu wspólnoty mieszkaniowej
  • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji oraz sądami
  • windykacja należności od dłużników Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • sporządzanie i opiniowanie umów o administrowanie, umów dzierżawy i najmu, umów sprzedaży oraz umów o dzieło i o roboty budowlane,
  • prowadzenie spraw sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach związanych z bieżącą działalnością wspólnoty mieszkaniowej, w tym spraw o eksmisję lub zapłatę, spraw odszkodowawczych, spraw dotyczących zaskarżania uchwał wspólnoty