Procesy

Oferujemy:

  • sporządzanie wezwań do zapłaty
  • przygotowanie strategii procesowej
  • przygotowywanie pozwów, pism procesowych, wniosków oraz środków zaskarżenia
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym mającym na celu odzyskanie należności
  • procesy odszkodowawcze (w tym z tytułu szkód wyrządzonych w placówkach medycznych związanych z COVID-19) 
  • prawo ubezpieczeniowe (szkody na osobie, szkody w mieniu, wypadki komunikacyjne)
  • sprawy rozwodowe, rodzinne, spadkowe, alimentacyjne
  • sprawy dot. naruszenia praw autorskich
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi