Bieżąca obsługa przedsiębiorstw

Oferujemy:

  • udzielanie na bieżąco porad prawnych
  • opracowanie regulacji wewnętrznych, umów zewnętrznych z klientami i kontrahentami
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie opinii w zakresie spółek handlowych, prawa własności intelektualnej, prawa zobowiązań
  • monitoring zmian w obszarach prawa dot. branży klienta
  • odbywanie dyżurów u klienta
  • udział w spotkaniach z klientami i kontrahentami
  • prowadzenie spraw sądowych i dochodzenie roszczeń
  • zakładanie i rejestracja spółek osobowych i kapitałowych
  • prowadzenie negocjacji pozasądowych