Rozwiązywanie sporów

Oferujemy:

  • ocenę stanu faktycznego oraz dostępnej dokumentacji sprawy,
  • identyfikację ryzyk oraz wstępną ocenę szans powodzenia w sporze,
  • opracowanie najkorzystniejszej strategii działania w sporze sądowym, 
  • analizę dotychczasowej praktyki oraz właściwego orzecznictwa,
  • reprezentację Klienta na każdym etapie sporu,
  • sygnalizację możliwości lub konieczności wcześniejszego zakończenia sporu – odpowiednio do dynamiki oraz przebiegu prowadzonego sporu,
  • wsparcie po zakończeniu sporu, tj. przy egzekwowaniu świadczeń lub zobowiązań na rzecz Klienta.