Energetyka (OZE)

Oferujemy:

  • wsparcie przy pozyskiwaniu decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, pozwoleń na budowę) niezbędnych do realizacji inwestycji, 
  • doradztwo na etapie realizacji inwestycji, w tym w zakresie pozyskiwania warunków przyłączenia inwestycji do sieci, ustanawiania służebności przesyłu,
  • identyfikację i ocenę ryzyka związanego z prowadzoną działalnością w kontekście regulacji prawa energetycznego,
  • przygotowanie i opiniowanie umów, dotyczących sprzedaży, przesyłu oraz dystrybucji energii