Blog/Podcast

Vademecum prawno-budowlane

Wreszcie udało się ukończyć prace nad VADEMECUM. Odpowiadając na potrzeby rynku, postanowiłem tworzyć wydawnictwo mające na celu wspomagać uczestników procesu budowlanego w ich codziennym funkcjonowaniu w otaczającej ich prawnej rzeczywistości.

Jako cel stawiam sobie cykliczne opisywanie najczęściej występujących problemów od strony praktycznej. Podpowiadam i doradzam.

W numerze wiele ciekawych treści dedykowanych dla branży budowlanej, m. in.:

  • Uprawnienie organu do badania treści oświadczenia inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – część I,
  • Zagadnienia praktyczne - kazus (dot. gwarancji zapłaty wynagrodzenia wykonawcy lub podwykonawcy),
  • Garść orzecznictwa (procedury odbiorowe (rola odbioru końcowego, stwierdzenia wad w trakcie odbioru, uprawnienie wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru robót, kumulowanie kar umownych, określenie w umowie maksymalnej wysokości kar umownych),
  • Zakaz potrąceń wprowadzony "specustawą covidową"

 

Zapraszam do lektury!

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.