Blog/Podcast

Zmiana pozwolenia na budowę

Zmiana pozwolenia na budowę

Czy zmiana pozwolenia na budowę oznacza konieczność przeprowadzenia całego postępowania od początku - w takim samym zakresie jak miało to miejsce w przypadku wydania pozwolenia na budowę?