Blog/Podcast

Czym jest zabytek?

Czym jest zabytek?

Jak prawo chroni zabytki? Czy zabytek zniszczony może podlegać ochronie?